Sách DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN THỦY SẢN – GS.TS VŨ DUY GIẢNG

Cuốn Dinh dưỡng và Thức ăn thủy sản soạn cho sinh viên chuyên ngành Nuôi Trồng Thủy sản, chương trình Cao học.
Nội dung cuốn sách tập trung vào các vấn đề dinh dưỡng và nhu cầu dinh dưỡng của tôm cá đối với năng lượng, protein, axit amin, vitamin, chất khoáng; các nguồn thức ăn của tôm cá; công nghệ thức ăn công nghiệp cho tôm cá. Việc sử dụng thức ăn công nghiệp để nuôi thâm canh tôm cá vừa giúp nâng cao năng suất sinh khối, hiệu quả sử dụng thức ăn, vừa giảm ô nhiêm môi trường, hạn chế dịch bệnh.
Những kiến thức về dinh dưỡng và thức ăn rất cần thiết cho việc sử dụng và sản xuất thức ăn công nghiệp cho tôm và cá. Những kiến thức này ngày càng tiến bộ và sâu sắc, hy vọng rằng những nội dung quan trọng nhất của môn học đã được đề cập và sẽ giúp cho người học thực hành được trong sản xuất.
Người biên soạn
GS.TS VŨ DUY GIẢNG
ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Trả lời