NU CLEAR

420,000 810,000 

NU CLEAR giúp phân hủy nhanh các chất hữu cơ, thức ăn thừa, phân tôm cá, làm sạch đáy ao, làm sạch và ổn định màu nước, giảm các khí độc và tiêu diệt các loại tảo.

Xóa